top of page

Over Marike Bok

Marike is portretschilders en exposeert permanent een aantal schilderijen en tekeningen in haar galerie aan de Kazernestraat in Den Haag. 

 

Portretschilderen is het specialisme waar mee Marike Bok bekendheid heeft verworven. Zo maakte zij een portret van koningin Beatrix en een imposant groepsportret genaamd ‘De Herenclub’. Een dergelijk groepsportret is tegenwoordig een zeldzaam fenomeen daar de fotografie in veel gevallen de schilderkunst heeft verdrongen. Dat het klassieke schilderijportret toch levensvatbaar is, blijkt uit het oeuvre van Marike Bok.

Zij heeft veel mensen, zowel kinderen als volwassen, professoren, directeuren, advocaten, burgemeesters, generaals van de luchtmacht en van de marine, hoogleraren, Tweede Kamervoorzitters, ministers, artsen, Presidenten van de Hoge Raad, rectores magnifici en internationale bekendheden op het doek vastgelegd.

 

De rangen of standen maakten Marike niet uit, zolang de geportretteerde maar boven de drie jaar is, zodat ze tijdens de poseersessies, die niet langer duren dan 1 uur per keer, met elkaar kunnen communiceren. Het portret is een weerspiegeling van de werkelijkheid van de persoon in al zijn karakteristieken, het praten met de geportretteerde is essentieel voor Marike om te kunnen waarnemen.

 

Belangrijke aspecten bij het schilderen van een portret zijn de techniek, de verhouding van de achtergrond ten opzichte van de figuur en de verhouding van kleuren en tonen ten opzichte van elkaar. Dankzij een paar scherpe ogen, een opmerkelijk visueel geheugen en de gave om meer dan alleen de uiterlijkheden van de geportretteerde te registreren, weet Marike Bok het portret tot een overtuigend genrestuk van deze tijd te transformeren.

 

Marike Bok studeerde enige tijd kunstgeschiedenis te Leiden, en bezocht de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. Zij heeft haar specialisme afgerond bij de kunstenaar Rinus van den Bosch, docent aan de Kunstacademies van Rotterdam en Breda  en bovendien docent aan ‘Ars Aemula Naturae’ gesticht door Jan van Goyen, een der oudste tekenscholen van Nederland. 

Marike’s tekentalent ontwikkelde zich bij Rinus van den Bosch in een rap tempo en in een sterk stijgende lijn. Al snel nam Marike het docentschap over van Rinus en deelden ze samen het atelier, waar zij dag in dag aan het werk waren.

 

Als ze niet in het atelier waren, dan waren  ze aan het dagdieven in de Haagse binnenstad.

Koffie bij Hathor, een zwerftocht langs tweedehands platen- en boekenzaken, de markt, speculaas eten bij de Bijenkorf. Marike en Rinus waren altijd samen, deelden werk, leven en liefde. Er is alleen liefde. Dat blijft over als alles faalt; ’t enige wezenlijke.

 

Samen is de wereld groot en wijd. De nachtmerrie op 13 april 1996 veranderde dit.

Rinus van Bosch kreeg in het bijzijn van Marike een hartstilstand. 

Tot in de finesses dringt deze nare droom zich aan Marike op. De straten van Den Haag zijn rood! De stoep heeft nog dezelfde tegels als waarop ze samen liepen. Het uitzicht is hetzelfde wat ze zagen. In de lucht is nog zijn adem. In het atelier-stof is nog zijn stof. Haar geest is vol van hem en samen zijn. En dat blijft.

 

Trouw als Marike is, blijft ze doen wat hij haar heeft gegeven, het zien, waarnemen, kijken, observeren en alles nog een keer beleven, herbeleven.

Marike liet geen dag voorbij gaan zonder te werken in hun grote fijne atelier. 

 

Een goed portret maken was voor Marike de mooiste uitdaging. Het zien en waarnemen was voor Marike het grootste plezier. Dag in, dag uit.

 

De voorwaarden die aan een goed portret gesteld worden, zoals het karakteristieke, de gelijkenis , het individu en de interpretatie, worden door haar volledig vervuld.

 

‘Kijken van binnenuit’

Lees ook: Bij de Hollandse meesters.

bottom of page