Ze werkte net als de Hollandse meesters. 

Het opspannen van het doek, de grondlaag, de schets en de talrijke 

veranderingen in de compositie. Door het spiegelen van de essentie komt het portret met al zijn karakteristieke eigenschappen naar boven en geeft het unieke in elk gezicht weer. De manier waarop Marike Bok haar modellen, gezichten, achtergronden en stoffen schilderde is met het blote oog te zien.

Andere technische details van haar  werkwijze zijn evenwel verborgen onder het verfoppervlak.

Marike was niet geïnteresseerd in de lichamelijke onderlaag van het model, wel in de karakteristieke eigenschappen wat een persoon uniek maakt. 

Bij het schilderen van portretten komt het streven naar 

gelijkenis op het tweedimensionale vlak aan de orde. 

Het is een proces van een driedimensionaal figuur op 

een tweedimensionaal vlak te krijgen, met materialen die zich goed lenen voor het ruimtelijk weergeven van het menselijk gelaat. 

 

De portretten van Marike Bok tonen ons een ontwikkeling 

die in haar leven een sterk opklimmende lijn laten zien. 

De voorwaarden die aan een goed portret gesteld worden, zoals het karakteristieke, de gelijkenis, het individu en de interpretatie, werden door haar volledig vervuld. 

Haar werk laat zien dat zij de traditie beheerste, maar daar zeer eigentijdse elementen aan toevoegde. Zoals zij de verschillende disciplines - pastel, houtskool en olieverf - liet zien, toonde dat zij zowel de schilder-technische manier als de psychologie van de geportretteerde persoonlijk benaderde.

 

Dit alles leidt tot de conclusie dat Marike een echte Hollandse meester is. Marike heeft zich in korte tijd gespecialiseerd in het portret als gebonden kunst, in verschillende technieken.

Bij de Hollandse meesters